Events

Postgraduate Certificate in Business Mentoring

 

Friday 17th April 2015

 

 

10am - 3pm

 

University of South Wales

Treforest Campus

Cables Venue

Student Union Building

CF37 1DL

Pontypridd

United Kingdom

 

Mae WAVE WISER yn cynnig cwrs a ariennir yn llawn mewn mentora busnes i fenywod hunangyflogedig.

 Mae'r cwrs hwn a ariennir gan Ewrop yn canolbwyntio ar fanteision mentora i fenywod, ac ar ddatblygu sgiliau mentora ymarferol i'ch galluogi i drosglwyddo eich arbenigedd i berchnogion busnesau uchelgeisiol eraill.

 Mae manteision y cwrs yn cynnwys:

• Gwell gwaith tîm a sgiliau rhyngbersonol

• Cydnabod cyflawniadau a sgiliau

• Mwy o hyder

• Gwell sgiliau gwrando, holi a chyfathrebu

• Cyfle i ymarfer eich sgiliau a thechnegau mentora

• Cyfle i ennill cymhwyster achrededig prifysgol mewn mentora

• Aelodaeth o’r Sefydliad Menter ac Entrepreneuriaeth (IOEE)

 Mae'r cwrs yn cael ei ariannu'n llawn i fenywod sy'n byw neu'n gweithio yn ardal Gydgyfeirio Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs cliciwch yma

 Register Here

Back

About Us

The aim of the WAVE programme is to understand and ‘interrupt’ the ways in which gender pay inequalities are consistently reproduced through occupational segregation in employment and self employment, through the ways in which ‘women’s work is contracted’ and through the operation of pay systems.

Signposting

The WAVE programme has now concluded after 3 successful years.  There are still loads of fantastic organisations that you can get involved with, take a look!

Signposting

Contact Us

Women Adding Value to the Economy (WAVE)

Central Management Team
The University of South Wales
Faculty of Business, Law, Accounting, Humanities and Social Sciences

Treforest Campus
Pontypridd, Wales - UK
CF37 1DL